Έχετε εγγραφεί με επιτυχία
Παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο που εστάλη στο

Επιστροφή φόρου 2020: Τι ισχύει για τους οφειλέτες

CC0 / / Υπολογισμός με κομπιουτεράκι
Υπολογισμός με κομπιουτεράκι - Sputnik Ελλάδα
Βρείτε μας
Στις 29 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με ένα μικρό ενδεχόμενο να δοθεί παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, με την καταληκτική ημερομηνία να είναι η 29 Ιουλίου, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ένα μικρό ενδεχόμενο να δοθεί ακόμα μία παράταση.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο της παράτασης είναι μικρό, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος σημείωσε πως, από την έως τώρα εικόνα που υπάρχει, η ροή υποβολής των δηλώσεων δεν παρουσιάζει προβλήματα.

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιδίδεται ήδη σε ενδελεχείς ελέγχους, ώστε να δώσει το «πράσινο φως» για την επιστροφή φόρου στους δικαιούχους, αφού ήδη έχουν υποβληθεί περίπου 4,5 εκατ. φορολογικές δηλώσεις.

Υπολογισμός με κομπιουτεράκι - Sputnik Ελλάδα
Φορολογικές δηλώσεις: Ηλεκτρονικές δαπάνες, έκπτωση φόρου και εξόφληση

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα λάβουν επιστροφή φόρου, με τους υπολογισμούς να υποδεικνύουν πως η ΑΑΔΕ θα καταβάλει περίπου 350 με 400 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιστροφή του φόρου για τους φορολογούμενους που δεν έχουν οφειλές προς δημόσια ταμεία ή την εφορία, αναμένεται να γίνει αυτόματα.

Τι ισχύει για τους οφειλέτες

Όσοι φορολογούμενοι έχουν εκκρεμείς οφειλές προς το Δημόσιο, δεν αποκλείεται το ποσό των οφειλών τους να συμψηφιστεί με το ποσό της επιστροφής, οπότε η επιστροφή του φόρου δεν θα γίνει αυτόματα.

Συγκεκριμένα, όπως είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, χρεωστικό υπόλοιπο που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικού Προσώπου, συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε στα μέσα Ιουνίου:

1. Κατά την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, τυγχάνουν εφαρμογής μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ.

1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.- ν. 4174/2013, Α΄ 170)] και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/74 Α΄ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα, κατά περίπτωση. Πλέον των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) περί συμψηφισμού για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.).

2. Αρχικά, η Δ.Α.Φ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πληρότητα των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις αποστέλλει στη

Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές, ο συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και ο συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε Ο.Κ.Α. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου περί αποδεικτικού ενημερότητας και

συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.- ν. 4174/2013, Α΄ 170)] και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/74 Α΄ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα κατά περίπτωση, η Δ.Α.Φ.Ε. ενημερώνεται για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α. από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

4. Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους Ο.Κ.Α. τότε η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α.

Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών

των δικαιούχων.

5. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση,

Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού έλεγχου και τη μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

6. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφλησή των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμό 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», οι οποίες καταχωρίζονται στο βιβλίο εντολών μεταφοράς της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ.. Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα ένα γραμμάτιο μετρητοίς με λογαριασμό «Τράπεζα της Ελλάδος – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» Τ.Ε.Σ.Ε.Π.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο για την επιστροφή φόρου ΕΔΩ.

Ροή ειδήσεων
0
Πρόσφατα πρώταΠαλαιότερα πρώτα
loader
Για τη συμμετοχή στη συνομιλία,
συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
loader
Συνομιλίες
Заголовок открываемого материала
Internacional
InternationalEnglishΑγγλικάMundoEspañolΙσπανικά
Ευρώπη
DeutschlandDeutschΓερμανικάFranceFrançaisΓαλλικάΕλλάδαΕλληνικάΕλληνικάItaliaItalianoΙταλικάČeská republikaČeštinaΤσέχικαPolskaPolskiΠολωνικάСрбиjаСрпскиΣέρβικαLatvijaLatviešuΛετονικάLietuvaLietuviųΛιθουανικάMoldovaMoldoveneascăΜολδαβικάБеларусьБеларускiΛευκορωσικά
Νότιος Καύκασος
АҧсныАҧсышәалаΑμπχαζικάԱրմենիաՀայերենΑρμενικάAzərbaycanАzərbaycancaΑζερικάХуссар ИрыстонИронауΟσσετικάსაქართველოქართულიΓεωργιανά
Μέση Ανατολή
Sputnik عربيArabicΑραβικάTürkiyeTürkçeΤούρκικαSputnik ایرانPersianΦαρσίSputnik افغانستانDariΝταρί
Κεντρική Ασία
ҚазақстанҚазақ тіліΚαζακικάКыргызстанКыргызчаΚιργιζικάOʻzbekistonЎзбекчаΟυζμπεκικάТоҷикистонТоҷикӣΤατζικικά
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία
Việt NamTiếng ViệtΒιετναμέζικα日本日本語Ιαπωνικά俄罗斯卫星通讯社简化中文Κινέζικα (απλοπ.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Κινέζικα (παραδ.)
Νότια Αμερική
BrasilPortuguêsΠορτογαλικά