Αναστολές Μαρτίου: Όσα προβλέπει η ΚΥΑ - Τι ισχύει για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Τηλεργασία - Sputnik Ελλάδα, 1920, 03.03.2021
Αναστολή συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και για τον Μάρτιο προβλέπει ΚΥΑ. Αναλυτικά όσα ορίζει.
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τον Μάρτιο προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).
Η ΚΥΑ, μεταξύ άλλων, ορίζει τα παρακάτω:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής

Επιχειρήσεις - εργοδότες που θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων:
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), για όσο διάστημα διαρκεί η εντολή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως την 31η Ιανουαρίου ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή για τον Μάρτιο.
2α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που λήγουν τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής.
Οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο μετά το πέρας της αναστολής.
β. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις εργοδότες που επιδοτούνται από το «ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» τίθεται υποχρεωτικά σε αναστολή.
3α. Επιχειρήσεις - εργοδότες για περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους μπορούν να θέτουν εργαζόμενους, που η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει τεθεί σε αναστολή,  σε καθεστώς τηλεργασία, όταν αυτό είναι εφικτό. Για να το κάνουν πρέπει να υποβάλουν μέχρι και το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα, το έντυπο 4.1 «δήλωση εξ αποστάσεως εργασία-έντυπο ειδικού σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)» στην «ΕΡΓΑΝΗ».
β. Οι παραπάνω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να προσλαμβάνουν άτομα, μέσω του προγράμματος «ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας. Οι συμβάσεις αυτών δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
γ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους είτε ως επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία είτε ως πληττόμενες.
4. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν επίσης τη δυνατότητα να προβούν σε  προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού.
5. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις - εργοδότες για όσο οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή και μέχρι την 31η Μαρτίου υποχρεούνται να μην προχωρήσουν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θα είναι άκυρη.

Αναστολή εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται

Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων:
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες ιδιωτικού τομέα που πλήττονται και, σύμφωνα με το αντίστοιχο παράρτημα της ΚΥΑ, έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από την 1η Απριλίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, δύνανται κατά τον Μάρτιο και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021:
α. Να βάζουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ή και
β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.
2. Οι παραπάνω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής σε ποσοστό 100% μπορούν να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας».

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.
2. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η δαπάνη για την αποζημίωση, κατ' αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ροή ειδήσεων
0
Για τη συμμετοχή στη συνομιλία,
συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
loader
Συνομιλίες
Заголовок открываемого материала