Έχετε εγγραφεί με επιτυχία
Παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο που εστάλη στο
Η ελληνική σημαία - Sputnik Ελλάδα
Ελλάδα
Η επικαιρότητα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη ή την επαρχία. Γρήγορη και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις.

Καταργούνται από τα ΚΕΠ 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚA

© Φωτογραφία : Θανάσης ΜιχαλάκηςΤο e-ΚΕΠ ή αλλιώς «ATM πιστοποιητικών»
Το e-ΚΕΠ ή αλλιώς «ATM πιστοποιητικών» - Sputnik Ελλάδα, 1920, 02.06.2021
Βρείτε μας
Στην κατάργηση συνολικά 68 διαδικασιών από τα συστήματα των ΚΕΠ που θεωρούνται παρωχημένες προχωρούν τα αρμόδια υπουργεία.
Καταργούνται από τα ΚΕΠ 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ που θεωρήθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ειδική Ομάδα Εργασίας έχει ξεκινήσει την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, ώστε να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Οι εργασίες «εκκαθάρισης» βασίζονται σε τρεις άξονες:
1.
Την αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που δεν έχουν πλέον νόημα ύπαρξης, είτε μέσω συγχώνευσης τους είτε μέσω κατάργησης τους από τα συστήματα του Δημοσίου.
2.
Τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξή τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
3.
Την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Έτσι, με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Λεωνίδας Χριστόπουλος προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, που κρίθηκαν παρωχημένες ή που παρέχονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ.
Οι 68 διαδικασίες που καταργούνται είναι οι εξής:
40 Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
41 Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τη σύζυγο)
42 Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
101 Έξοδα κηδείας συνταξιούχου ΤΣΑΥ
143 Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΤΣΜΕΔΕ
149 Διαγραφή από τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
150 Εγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
151 Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
152 Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
153 Έκδοση νέου βιβλιάριου υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου)
154 Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
167 Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
311 Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
312 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για τον ανασφάλιστο σύζυγο
313 Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
314 Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας (για τη σύζυγο)
675 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη)
1318 Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67)
1693 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Παιδιά / Ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια
1694 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Διαζευγμένη/ος εντός ενός έτους από την ημερομηνία του διαζευκτηρίου
1695 Έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας ασφ. Δημοσίου/ Εν ενεργεία υπαλλήλου
1696 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Σύζυγος
1697 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος με αναστολή
1698 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Χήρα/ος
1699 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Ανύπαντρα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν
1700 Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος
2085 Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου
2087 Απώλεια Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
2088 Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου
2089 Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων
2092 Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)
2107 Αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής
2110 Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
2111 Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
2113 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων
2173 Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας
2197 Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ταμείου
147 ΤΣΜΕΔΕ – Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
151 Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
152 Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
1177 Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π. Πιστοποιημένου χρήστη
1178 Έγγραφή – Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
1246 Επανεκτύπωση ειδοποίησης /απόδειξης καταβολής εισφοράς
1247 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ
1249 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
1252 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση
1253 Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση
1265 Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών
1311 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους)
10002 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής σε μη απογεγραμμένες/ους στο ΙΚΑ ατομικές επιχειρήσεις –επιτηδευματίες (φυσικά πρόσωπα)
2139 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους μηχανογραφικά).
2140 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
2141 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
2147 Έκδοση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
2148 Έκδοση βεβαίωσης εργοδοτών ξενοδοχείων περί οφειλών
2149 Χορήγηση εφάπαξ παροχής ή επιστροφή ατομικών εισφορών ασφαλισμένου ξενοδοχοϋπαλλήλου
1167 Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας)
0.092 Κάλυψη εξόδων κηδείας ασφαλισμένου από ΤΣΑΥ
0.101 Κάλυψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου από ΤΣΑΥ
1318 Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67) από Ταμείο Νομικών
2097 Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας (ΟΑΠ – ΔΕΗ)
0.155 Χορήγηση εξόδων κηδείας ΤΣΜΕΔΕ
0.046 Χορήγηση εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ
2197 Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ΤΕΑΥΕΚ
1259 Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ
2178 Χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας σε χήρες-χήρους και ορφανά συνταξιούχων υγειονομικών από ΤΣΑΥ
2177 Χορήγηση σύνταξης θανάτου και εξόδων κηδείας από το ΤΣΑΥ
2092 Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)
2114 Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας προς τον ΟΓΑ
Ροή ειδήσεων
0
Πρόσφατα πρώταΠαλαιότερα πρώτα
loader
Για τη συμμετοχή στη συνομιλία,
συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
loader
Συνομιλίες
Заголовок открываемого материала
Internacional
InternationalEnglishΑγγλικάMundoEspañolΙσπανικά
Ευρώπη
DeutschlandDeutschΓερμανικάFranceFrançaisΓαλλικάΕλλάδαΕλληνικάΕλληνικάItaliaItalianoΙταλικάČeská republikaČeštinaΤσέχικαPolskaPolskiΠολωνικάСрбиjаСрпскиΣέρβικαLatvijaLatviešuΛετονικάLietuvaLietuviųΛιθουανικάMoldovaMoldoveneascăΜολδαβικάБеларусьБеларускiΛευκορωσικά
Νότιος Καύκασος
АҧсныАҧсышәалаΑμπχαζικάԱրմենիաՀայերենΑρμενικάAzərbaycanАzərbaycancaΑζερικάХуссар ИрыстонИронауΟσσετικάსაქართველოქართულიΓεωργιανά
Μέση Ανατολή
Sputnik عربيArabicΑραβικάTürkiyeTürkçeΤούρκικαSputnik ایرانPersianΦαρσίSputnik افغانستانDariΝταρί
Κεντρική Ασία
ҚазақстанҚазақ тіліΚαζακικάКыргызстанКыргызчаΚιργιζικάOʻzbekistonЎзбекчаΟυζμπεκικάТоҷикистонТоҷикӣΤατζικικά
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία
Việt NamTiếng ViệtΒιετναμέζικα日本日本語Ιαπωνικά俄罗斯卫星通讯社简化中文Κινέζικα (απλοπ.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Κινέζικα (παραδ.)
Νότια Αμερική
BrasilPortuguêsΠορτογαλικά