ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τις νέες εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων και αγροτών.

Τις αλλαγές στις εισφορές του ΕΦΚΑ για τις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων και αγροτών περιγράφει εγκύκλιος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα:

 • Θεσπίζονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και μία, η οποία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία, που απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης και έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ. Κατώτατη εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών λογίζεται η πρώτη και ανώτατη η έκτη.
 • Το ποσό εισφοράς κλάδου υγείας, μετά τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό.
 • Η κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική.
 • Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και δηλώνεται ηλεκτρονικά.
 • Σε περίπτωση μη επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Επίσης:

 • Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας κάθε χρόνο.
 • Σε περιπτώσεις μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη - κατά περίπτωση - κατηγορία καταβολής εισφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων.
 • Σε περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών με ελεύθερη επιλογή.
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2020 οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Σε ό,τι αφορά το ύψος των εισφορών, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους διαμορφώνονται ως εξής:

 • 1η ασφαλιστική κατηγορία: 210 ευρώ
 • 2η ασφαλιστική κατηγορία: 252 ευρώ
 • 3η ασφαλιστική κατηγορία: 302 ευρώ

Επιπλέον:

 • 4η ασφαλιστική κατηγορία: 363 ευρώ
 • 5η ασφαλιστική κατηγορία: 435 ευρώ
 • 6η ασφαλιστική κατηγορία: 566 ευρώ

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10 ευρώ και, για τους υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2 ευρώ.

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Αναφορικά με τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους - έως πέντε έτη ασφάλισης σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ - θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία.

Οι εισφορές ορίζονται σε 126 ευρώ, ενώ μαζί με αυτές εισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10 ευρώ και, για τους υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2 ευρώ.

Ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΓΑ

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, οι μηνιαίες εισφορές για το έτος 2020 ορίζονται ως εξής:

 • 1η ασφαλιστική κατηγορία: 121 ευρώ
 • 2η ασφαλιστική κατηγορία: 144 ευρώ
 • 3η ασφαλιστική κατηγορία: 173 ευρώ

Επιπλέον:

 • 4η ασφαλιστική κατηγορία: 207 ευρώ
 • 5η ασφαλιστική κατηγορία: 249 ευρώ
 • 6η ασφαλιστική κατηγορία: 324 ευρώ

Παράλληλη ασφάλιση

Σε ό,τι αφορά την παράλληλη ασφάλιση, με την εγκύκλιο ορίζεται η εξής κατηγοριοποίηση:

 • Μοναδική μη μισθωτή δραστηριότητα - Μισθωτή απασχόληση: Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνονται υπ’ όψιν σύμφωνα με την εγκύκλιο τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, αν προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη προβλεπόμενη εισφορά.
 • Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα- Μισθωτή απασχόληση: Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, αν προκύπτει, η διαφορά από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
 • Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα: Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλεται μία ασφαλιστική εισφορά από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας. Εξαιρούνται αγρότες που ασκούν πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες, για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον π. ΟΓΑ και οι οποίοι επιλέγουν από τις ασφαλιστικές κατηγορίες αγροτών.
 • Συνεισπραττόμενες εισφορές: Σε περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών-αυτοαπασχολουμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται όποτε χρειάζεται μία εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας και υπέρ της Στέγης Υγειονομικών από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή τους από τη μισθωτή απασχόληση, συνεισπράττονται με τις εισφορές της μη μισθωτής ασφάλισης.
 • Τέλος, στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται αν χρειάζεται εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή από τη μισθωτή απασχόληση, συνεισπράττεται εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας από τη μη μισθωτή ασφάλιση.
Tags:
ΕΦΚΑ, εισφορές, ασφαλιστικό, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK