18:05 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολίτικη Απορρήτου

1. Γενικές διατάξεις

Υψηλή προτεραιότητα για την Ομοσπονδιακή κρατική εταιρεία "Διεθνές ενημερωτικό πρακτορείο Rossiya Segodnya" (εφεξής "Rossiya Segodnya", "εμείς", "εμάς/μας") με έδρα στη Μόσχα, οδός Ζούμποβσκι, 4, ΤΚ 119021, είναι η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία Rossiya Segodnya ευθύνεται να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις και οδηγίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, π.χ. την οδηγία 2016/679 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ("Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων", "GDPR").

Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σκοπεύει στο να ενημερωθείτε για τις ενέργειές μας όσον αφορά τη διαχείριση, την επεξεργασία και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (site).

Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός οτι οι διακομιστές με όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του site, βρίσκονται στη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι στιγμής, εκτιμούσε το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων στη Ρωσία ως μη ικανοποιητικό. Ωστόσο, καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ασφαλείας και κάνουμε το παν για να εξασφαλίσουμε την ύψιστη προστασία των δεδομένων σας.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να περιλαμβάνει links προς ιστοσελίδες άλλων φορέων. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των φορέων αυτών καθώς και για οποιεσδήποτε ενέργειές τους.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική για να μάθετε ποια μέτρα λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαχείρισή τους, καθώς και για τα δικαιώματά που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Είδη δεδομένων που συλλέγουμε

2.1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτόματα και που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας

2.1.1. Αυτόματη καταγραφή

Όπως και οι περισσότερες άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, οι διαδικτυακοί διακομιστές και τα συστήματα ασφαλείας μας συλλέγουν τεχνικά δεδομένα αυτόματα σε αρχεία καταγραφής. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ με σκοπό να αποκαλυφθεί η ταυτότητα ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. Τα παραπάνω δεδομένα δεν ενώνονται με άλλων τύπων δεδομένα και δεν παρέχονται σε τρίτους. Αποκλείεται επίσης και η δημιουργία προσωπικών προφίλ των χρηστών. Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με σκοπό να καταστεί δυνατή η χρήση της ιστοσελίδας μας (σταθερή σύνδεση, εξασφάλιση σωστής λειτουργίας της ιστοσελίδας, τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιση της ασφάλειας), καθώς και με σκοπό τη συλλογή στατιστικών δεδομένων που θα μας επιτρέψουν να τροποποιήσουμε την ιστοσελίδα μας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

- τη διεύθυνση IP του υπολογιστή/της συσκευής σας

- το περιεχόμενο της αναζήτησης (όνομα και διεύθυνση του αρχείου που κάνατε αναζήτηση στην ιστοσελίδα μας)

- την ημερομηνία και ώρα αναζήτησης

- τον τύπο σύνδεσης

- τον όγκο απεσταλμένων δεδομένων

- το είδος του υπολογιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης, το λειτουργικό του σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης

- το URL του αρχικού site αν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας γίνεται με hyperlink

- το Device ID *, μοναδικό αριθμό που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση του app στο κινητό ή το tablet σας και συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία του app που εγκαθίσταται, καθώς και τον τύπο της ηλεκτρονικής συσκευής στην οποία γίνεται η εγκατάσταση.

*αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το app μας για Android ή iOS.

Κατά το σύνηθες τα παραπάνω δεδομένα δεν αποθηκεύονται για παραπάνω από 12 μήνες, αλλά η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος της νομοθετικής αρχής της Ρωσίας είτε της ΕΕ. Ο τερματισμός της επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων δεν μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Η μόνη δυνατότητα να μη μας παρέχετε τα δεδομένα αυτά είναι η μη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

2.1.2. Χρήση cookies

Μια από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε με σκοπό τη λήψη πληροφοριών και την αύξηση της ποιότητας του περιεχομένου είναι η χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του site και της εφαρμογής app και αποθηκεύονται στη συσκευή (δηλ. στον υπολογιστή, το tablet, το smartphone σας), όταν επισκέπτεστε διάφορα site στο Διαδίκτυο.

Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας, να αυξηθεί η ποιότητα του περιεχομένου της, καθώς και για διαφημιστικούς λόγους. Τα cookies χρησιμοποιούνται στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων, π.χ. με σκοπό να εκτιμηθούν οι τις τάσεις συμπεριφοράς των χρηστών της ιστοσελίδας μας. Τα cookies συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά:

- τη διεύθυνση IP του υπολογιστή/της συσκευής σας

- το περιεχόμενο της αναζήτησης (όνομα και διεύθυνση του αρχείου που κάνατε αναζήτηση στο site μας)

- την ημερομηνία και ώρα αναζήτησης

- τη διαφορά ώρας GMT

- τον τύπο σύνδεσης

- τον όγκο απεσταλμένων δεδομένων

- το είδος του υπολογιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης, το λειτουργικό του σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης

- το URL του αρχικού site αν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας γίνεται με hyperlink, καθώς και το περιεχόμενο αναζήτησης αν η πρόσβαση γίνεται μέσω προγράμματος περιήγησης

- τις ρυθμίσεις που κάνατε στην ιστοσελίδα μας

- τα δεδομένα για την πρώτη και τη τελευταία επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης

- το όνομα του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών σας.

Είναι δυνατή η χρήση της ιστοσελίδας μας χωρίς τη χρήση cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να σας ενημερώνει για την αποδοχή cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης έτσι ώστε να είναι οποιαδήποτε στιγμή δυνατή η διαγραφή των αρχείων cookies. Περισσότερες πληροφορίες για την αποδοχή, την απαγόρευση, τη λήψη και την διαγραφή των cookies θα βρείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας καθώς και στην ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξής της.

Υπό ορισμένες συνθήκες η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.

Για σκοπούς που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.1.2 του παρόντος, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε στο site μας άλλες υπηρεσίες που επίσης ενδέχεται να αποθηκεύουν και να αναλύουν τα cookies, καθώς και να αποθηκεύουν άλλα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τη συσκευή σας. Συνεργαζόμαστε μόνο με αξιόπιστους εταίρους οι οποίοι σέβονται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και τα διαχειρίζονται με προσοχή. Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα των υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε στο site μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την περιγραφή της λειτουργίας τους ακολουθώντας τα αντίστοιχα links. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να απαγορεύεται η αυτόματη αποθήκευση δεδομένων για τη συσκευή σας και χρήση cookies:

- Google Analytics (https://www.google.com/analytics/)

- Google Adsense (https://www.google.com/adsense/)

- comScore (https://www.comscore.com/)

- Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/)

- Taboola (https://www.taboola.com/)

- AdRiver (http://www.adriver.ru)

- Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)

- LiveInternet (https://www.liveinternet.ru/)

- Postquare (http://www.postquare.com/)

- AdFox (https://www.adfox.ru/)

- Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)

- Flurry* (http://flurry.com)

* Χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το app μας για Android και iOS.

2.2. Δεδομένα που συλλέγουμε με στόχο την ταυτοποίηση σας

2.2.1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα, αποστολή σχολίων και άλλοι τρόπο χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας

Α) Κάνοντας εγγραφή ως χρηστής/τρια στην ιστοσελίδα μας, δημιουργείτε ξεχωριστό λογαριασμό (user account) που σας παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλετε σχόλια στην ιστοσελίδα. Κατά τη εγγραφή σας παρακαλούμε να μας παρέχετε τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: το όνομα οθόνης / "screen name" (δυνατή η χρήση ψευδώνυμου) και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Πριν τη λήψη των δεδομένων αυτών οι χρήστες/τριες της ιστοσελίδας συμφωνούν να παρέχουν τέτοια δεδομένα για τη μετέπειτα επεξεργασία τους. Πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεση σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα. Προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα με άλλα πρόσθετα δεδομένα.

Η αποθήκευση των παραπάνω δεδομένων τερματίζεται αμέσως μετά την επίτευξη των στόχων για τους οποίους συλλέγονται. Αν ο λογαριασμός σας δεν ενεργοποιηθεί εντός 13 μηνών, όλα τα δεδομένα σας διαγράφονται. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας κάνοντας χρήση του πλήκτρου "Διαγραφή λογαριασμού", στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους.

Αν αποστέλλετε σχόλια στην ιστοσελίδα μας, τα συλλέγουμε και τα αποθηκεύουμε, αν και αυτό δεν υπαγορεύεται από το νόμο. Αν διαγράφετε το λογαριασμό σας, αποθηκεύουμε τα σχόλια σας για ενημερωτικούς λόγους. Σύμφωνα με τους "Όρους χρήσης" της ιστοσελίδας μας, έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε οποιοδήποτε σχόλιο σας.

Β) Για τη διευκόλυνση σας η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την εγγραφή και την είσοδο στην ιστοσελίδα, καθώς και για αποστολή σχολίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους λογαριασμούς σας στα μέσα αυτά. Όταν μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας με χρήση κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνουμε κάποια γενικά στοιχεία από το λογαριασμό σας. Ο τύπος αυτών των στοιχειών διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις των λογαριασμών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάστε παρακάτω την πλήρη λίστα δεδομένων στα οποία ενδέχεται να έχει πρόσβαση η ιστοσελίδα μας: όνομα, επώνυμο, φωτογραφία, ημερομηνία γεννήσεως, φύλο, ηλεκτρονική διεύθυνση και συνδρομές σας σε άλλα site. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αναγνώριση και με στόχο να διευκολυνθεί η επικοινωνία μαζί σας.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά την εγγραφή σας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιστοσελίδα μας δημιουργεί τοπικό λογαριασμό. Μπορείτε να διαγράψετε τον τοπικό λογαριασμό κάνοντας χρήση του πλήκτρου "Διαγραφή λογαριασμού" στις ρυθμίσεις του προφίλ σας στο site μας. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε τα παραπάνω δεδομένα σε τρίτους.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε πληροφορίες για τη συμπεριφορά των χρηστών μας, αλλά για να βελτιώσουμε την ποιότητα εξυπηρέτησης, μεταξύ άλλων και για να επικοινωνείτε άμεσα με φίλους και γνωστούς σας και να μοιράζεστε ενδιαφέροντα άρθρα της ιστοσελίδας μας μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουν πληροφορίες για την επίτευξη των δικών τους στόχων, και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη διαδικασία αυτή. Προσέξτε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη δική της Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας που αποστέλλονται στις ιστοσελίδες τους, τη στιγμή που πατάτε αντίστοιχο link. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την ισχύουσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του καθενός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

2.2.2. Εξασφάλιση της επικοινωνίας

Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όσον αφορά τις δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα μας, καθώς και για άλλες ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχετε, έχουμε μεριμνήσει για τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας.

Α) Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα σε μια από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλ. το όνομα, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.α., αν αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου που έχετε επικοινωνώντας μαζί μας. Θεωρούμε πως με την αποστολή ενός μηνύματος τέτοιου τύπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με στόχο να επιλυθεί το πρόβλημά σας.

Β) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Για να ξεκινήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα που καταχωρήσατε στη φόρμα. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου που έχετε επικοινωνώντας μαζί μας.

Κατά το σύνηθες τερματίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας μετά την επίτευξη του στόχου που είχατε επικοινωνώντας μαζί μας.

2.2.3. Επικοινωνία για διαφημιστικούς σκοπούς

Προτείνουμε στους χρήστες/τριες και επισκέπτες/τριες μας ένα ευρύ φάσμα ενημερωτικών υπηρεσιών. Με στόχο την πιθανή προσέλκυση νέων πελατών καθώς και για την παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για δημιουργία θεματικών λιστών προώθησης καθώς και με στόχο τον προγραμματισμό συνομιλιών για πιθανές συμφωνίες στο μέλλον, η Εταιρεία μπορεί να τοποθετεί στην ιστοσελίδα της ειδικές φόρμες αποθήκευσης προσωπικών σας δεδομένων και επικοινωνίας. Κατά τη συμπλήρωση μιας τέτοιας φόρμας λαμβάνουμε τα εξής δεδομένα: το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα και την ιστοσελίδα της εταιρείας, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τη χώρα παραμονής. Για να ξεκινήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.

Κατά το σύνηθες, θα τερματίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μετά την επίτευξη του στόχου που είχατε επικοινωνώντας μαζί μας.

3. Παροχή δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχτηκαν από την ιστοσελίδα μας, δεν παρέχονται σε τρίτους χωρίς της συγκατάθεσή σας εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται από την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος δεν ισχύουν σε περιπτώσεις παροχής προσωπικών δεδομένων σε δημόσιους φορείς ή όργανα δημόσιας τάξης, καθώς και σε ιδιώτες βάσει νόμου ή σχετικής απόφασης των αρχών, είτε κατά την αστική ή ποινική δικαστική διαδικασία αν θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκήσετε;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από την εταιρεία Rossiya Segodnya, καθώς και δικαίωμα να αλλάξετε τα δεδομένα σας και να απαγορέψετε την επεξεργασία τους. Δικαιούστε επίσης να ζητήσετε την διαγραφή των παραπάνω δεδομένων. Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης privacy@sputniknews.com ή να μας αποστείλετε ταχυδρομική επιστολή (πρακτορείο Rossiya Segodnya, Ρωσία, οδός Ζούμποβσκι, 4, 1, 2.3).

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την εκπλήρωση οποιουδήποτε αιτήματός σας που αφορά την αλλαγή της διαδικασίας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να επισυνάψετε στο οποιοδήποτε αίτημά σας ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας που να φέρει την προσωπική σας υπογραφή και την ταχυδρομική διεύθυνση παραλήπτη.

Αν νομίζετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που δεν υπόκεινται σε δημοσιοποίηση, γίνεται κατά παράβαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλλετε σχετική δήλωση σε αρμόδιο όργανο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

5. Ασφάλεια των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε, θεωρούνται απόρρητα. Προστατεύονται από διαγραφή, αλλαγή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Για το σκοπό αυτό λαμβάνουμε όλα τα τεχνικά και διοικητικά μέτρα. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες εξέλιξης του υπάρχοντος συστήματος προστασίας δεδομένων.

Φέρετε την ευθύνη για το απόρρητο του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης στον προσωπικό σας λογαριασμό στο site μας. Πρέπει να κρατάτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης και να μη τον αποκαλύπτετε σε κανέναν.

6. Τροποποιήσεις της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της ανά πάσα στιγμή. Η τροποποιήσεις ενδέχεται να γίνουν κατά τη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, είτε έπειτα από τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε όποιες αλλαγές της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@sputniknews.com.

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2018