ΕΛΛΑΔΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχώρησε σε αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και χορήγηση ειδικής άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, ιδίως τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, ένταξη, προαγωγή, επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων στο Δημόσιο, για το διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών στις 11 Ιουνίου έως και την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Εξαίρεση αποτελούν οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Στην περίπτωση που οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πριν την προκήρυξη των εκλογών η αναστολή είναι προσωρινή και η διαδικασίες συνεχίζονται μετά την άρση της. Όπως διευκρινίζεται ειδικά για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής ή πρόσληψης, η διαδικασία αναστέλλεται από την προκήρυξη των εκλογών και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής.

Για παράδειγμα αν η προθεσμία έληγε πέντε ημέρες μετά την 7η Ιουλίου που έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές, θα δοθεί παράταση πέντε ημερών που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Για όσες πράξεις είχαν την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης, ή έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ όπου απαιτείται, δεν απαγορεύεται να εκτελεσθούν.

Για παράδειγμα δεν απαγορεύεται η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας, στην περίπτωση που, προ της προκήρυξης των εκλογών, έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η ατομική πράξη διορισμού, πρόσληψης ή μετάταξης, ή έχει ήδη υπογραφεί η απόφαση της απόσπασης.

Τι ισχύει για τις άδειες

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σε ό,τι αφορά της χορήγηση κανονικής άδειας, αυτή απαγορεύεται σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, ένστολο προσωπικό και τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή από 11 Ιουνίου έως και 7 Ιουλίου.

Όσοι έχουν ήδη λάβει άδεια αυτή ανακαλείται χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί απόφαση της αρχής και όσοι την έχουν λάβει θα πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης η άδεια απουσίας χορηγείται έπειτα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού, ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν οργάνου.

Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Η σχετική άδεια είναι με αποδοχές και δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί.

Για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:

Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100- 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.

Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών.

Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Το ίδιο αφορά και τους υπαλλήλους, για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.

Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας, ενώ όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

Tags:
άδεια, πρόωρες εκλογές, εκλογές 2019, εκλογές, δημόσιοι υπάλληλοι, Δημόσιο
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK