07:56 04 ΑΠΡΙΛΙΟY 2020
ΕΛΛΑΔΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Μειώνονται οι κύκλοι στο σύστημα κινητικότητας σε δύο αντί για τρεις, ενώ προβλέπεται η χορήγηση άδειας για γυναικολογικές εξετάσεις. Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους θα δικαιούνται και οι συμβασιούχοι.

Αλλαγές στο σύστημα κινητικότητας και στις άδειες των υπαλλήλων στο Δημόσιο έρχονται με τις διατάξεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών και θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση της εκλογικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, προτείνεται η μείωση των ετήσιων κύκλων κινητικότητας σε δύο από τρεις και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες.

Σε δύο οι ετήσιοι κύκλοι κινητικότητας

Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους θα αρχίζει ο πρώτος κύκλος, οπότε τα υπουργεία, τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ, καθώς και οι Ανεξάρτητες Αρχές αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση.

Ο πίνακας με τις προσφερόμενες θέσεις δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αξιολογούνται έως τις 31 Μαρτίου, ενώ οι μετατάξεις/αποσπάσεις ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Η διαδικασία καθίσταται αυτοδίκαια ατελέσφορη στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έως την καθορισμένη ημερομηνία.

Σύνδεση κινητικότητας με προσλήψεις

Για πρώτη φορά εισάγεται σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου «στελέχωση» αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες με την κινητικότητα να συνδέεται άμεσα με τις προσλήψεις προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων.

Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας και η επιτυχής ή μη έκβαση αυτού για κάθε Υπηρεσία, μετεξελίσσεται σε προστάδιο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Στον δεύτερο κύκλο που ξεκινά στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου δυνατότητα συμμετοχής έχουν μόνο οι υπηρεσίες που για συγκεκριμένους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσουν νέους υπαλλήλους με τον πρώτο κύκλο.

Ο σχετικός πίνακας θα δημοσιοποιείται έως 31 Οκτωβρίου και η αξιολόγηση θα γίνεται έως τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιανουαρίου.

Επίσης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ως προϋπόθεση για τη μετάταξή του, εξομοιώνεται με αυτό των δήμων, δηλαδή από 50% αυξάνεται σε 65%. Σε ό,τι αφορά στους τελευταίους, καταργείται ο περιορισμός της ανωτέρω προϋπόθεσης που σήμερα ισχύει μόνο σε όσους έχουν πληθυσμό έως 90.000 κατοίκους, και προτείνεται να αφορά το σύνολο των δήμων.

Επιπλέον θα πρέπει ο υπάλληλος που κάνει την αίτηση να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για τους υπαλλήλους που έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, ο υπάλληλος μπορεί να μεταταχθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων μπορεί να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων δήμων. Η αμοιβαία μετάταξη επιτρέπεται πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δήμων.

Βαθμός και μισθολογικό κλιμάκιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις ο υπάλληλος που θα μετατάσσεται διατηρεί τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, αλλιώς κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.

Οι αλλαγές στις άδειες

Μία ημέρα το χρόνο θα δικαιούνται οι υπάλληλοι για να υποβληθούν σε γυναικολογικές εξετάσεις.

Θα χορηγούνται και στους συμβασιούχους άδειες παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων όπως προβλέπεται για τους μόνιμους υπαλλήλους, ωστόσο, σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασής τους.

Άδεια αιμοληψίας θα δικαιούνται και οι δότες αιμοπεταλίων, ενώ ανώτατο όριο τίθενται οι δυο ημέρες τρεις φορές τον χρόνο.

Για την επιλογή προϊσταμένων ενισχύεται το κριτήριο της προηγούμενης εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης και η ικανότητα διοίκησης των ανθρώπινων πόρων ως παράμετρο ανέλιξης των στελεχών του δημοσίου τομέα.

Tags:
δημόσιοι υπάλληλοι, άδεια, υπουργείο Εσωτερικών
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK