23:04 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟY 2020
ΕΛΛΑΔΑ
Λήψη σύντομου url
0 01
Βρείτε μας

Για το ζήτημα της υποχρεωτικής κατάθεσης των διαθεσίμων των Δήμων, Περιφερειών κλπ, σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, απεφάνθη η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεών έκρινε ότι δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος οι δυο αποφάσεις του αναπληρωτή υπ. Οικονομικών με τις οποίες είναι υποχρεωτική η κατάθεση των διαθεσίμων των Δήμων και των Περιφερειών σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις υπ΄ αριθμ. 698-702 και 714-719/2020 αποφάσεις της απέρριψε το αίτημα της ΚΕΔΕ, των Δήμων Πειραιά, Καλλιθέας, Αλίμου, Καισαριανής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, Καλαμαριάς, Θάσου Ν. Καβάλας, Ξάνθης και Λήμνου, καθώς και της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς κατά του ελληνικού Δημοσίου.

Οι αιτώντες, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ ζητούσαν από το ΣτΕ να ακυρωθούν ως αντίθετες στην συνταγματικά προστατευόμενη διοικητική, οικονομική και δημοσιονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ οι σχετικές αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που στο πεδίο εφαρμογής τους συμπεριλαμβάνονται οι ΟΤΑ. 

Στις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφέρεται ότι οι σύμβουλοι Επικρατείας προκειμένου να εξετάσουν την συμφωνία ή μη των διατάξεων του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 και των προσβαλλόμενων υπουργικών αποφάσεων προς το Σύνταγμα, δέχθηκαν ότι με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η εξουσία των ΟΤΑ να αποφασίζουν δι' ιδίων οργάνων την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων εντός του πλαισίου των κανόνων, οι οποίοι διέπουν την οργάνωση και την λειτουργία τους και οι οποίοι θεσπίζονται από τον τυπικό νόμο ή την κατ' εξουσιοδότηση τούτου κανονιστικώς δρώσα διοίκηση. 

 «Για τον σκοπό αυτό, ο συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζει την διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αποκλείοντας τον έλεγχο σκοπιμότητας των πράξεων των οργάνων τους, και εγγυάται την οικονομική τους αυτοτέλεια, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους οικονομικούς πόρους, είτε με την απονομή σ' αυτούς εξουσίας, όπως νόμος ορίζει, καθορισμού και απ' ευθείας εισπράξεως τοπικών εσόδων, είτε με την ενίσχυσή τους από δημόσια έσοδα», προσθέτουν.

Κατά συνέπεια σύμφωνα με την Ολομέλεια με την διττή αυτή αυτοτέλεια απορρέει και η δημοσιονομική αυτοτέλεια που συνίσταται στην κατάρτιση, ψήφιση και εκτέλεση προϋπολογισμού χωρίς παρέμβαση της κεντρικής διοικησης, πέραν των ορίων που επιβάλλει η άσκηση της κρατικής εποπτείας.

«Οι διατάξεις του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4549/2018, καθώς και της προσβαλλόμενης αποφάσεως του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, δεν είναι αντίθετες με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος, διότι η υποχρεωτική συγκέντρωση και διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως η βασική μεταξύ των αμφισβητούμενων εν προκειμένω ρυθμίσεων, επιλέχθηκε από τον νομοθέτη ως το κατάλληλο μέτρο προκειμένου ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έχει εκ του Συντάγματος και του νόμου την ευθύνη για την παρακολούθηση του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, να αποκτά πλήρη και σαφή εικόνα της ρευστότητας και των ταμειακών αναγκών του συνόλου των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων λαμβάνονται υπ' όψη -κατά τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου- για τον καθορισμό του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ως προς την χρήση της διαθέσιμης ρευστότητας, την επίτευξη αξιόπιστων προβλέψεων σχετικώς προς τις ταμειακές ροές του συνόλου της Γενικής Κυβερνήσεως και την αποφυγή άσκοπου δανεισμού», αναφέρει το ΣτΕ

Ετσι, η Ολομέλεια καταλήγει στο ότι πρόκειται για δημοσιονομικό μέτρο το οποίο, κατά το μέρος που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ, ως φορείς Γενικής Κυβερνήσεως, εμποδίζει μεν την ελεύθερη εκ μέρους τους διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους αλλά δεν προκαλεί περιουσιακή βλάβη και δεν εμποδίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους.

Tags:
Τράπεζα της Ελλάδος, Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΤΑ, δήμος, ΣτΕ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK