21:29 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟY 2020
ΕΛΛΑΔΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου στα Πανεπιστήμια ορίζει το υπουργείο Παιδείας. Τι προβλέπεται για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου στα Πανεπιστήμια της χώρας.

Συγκεκριμένα, η σχετική απόφαση παρέχει τη δυνατότητα και της εξ αποστάσεως εξέτασης, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα:

Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος, δύνανται να πραγματοποιηθούν μ' έναν ή με συνδυασμό των παρακάτω τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:

 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις
 • εργαστηριακές ασκήσεις
 • γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών
 • προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

Στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών, τότε το υπουργείο Παιδείας καθιστά αναγκαία την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων.

Πώς θα γίνονται οι εξ αποστάσεως εξετάσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων, είναι οι εξής:

 • Εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων.
 • Διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ταυτόχρονα, το κάθε Πανεπιστήμιο καλείται να καθορίσει επακριβώς:

 • Τον τρόπο και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών.
 • Την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης.
 • Τις ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης.
 • Τον υπεύθυνο για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών.

Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου.

Tags:
φοιτητές, φοιτητής, εξετάσεις, πανεπιστήμια, Πανεπιστήμιο
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK