15:14 07 ΜΑΡΤΙΟY 2021
ΕΛΛΑΔΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, σκοπός της οποίας είναι η καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης, αλλά και η προστασία της ιδιοκτησίας.

Υποχρεωτική γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Στόχος της κυβέρνησης με το νέο σύστημα που λειτουργεί εδώ και περίπου έναν μήνα, σε πιλοτική βάση, είναι η καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης, αλλά και η προστασία της ιδιοκτησίας, με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά να το χαρακτηρίζει ως «κορυφαία μεταρρύθμιση».

Η καταγραφή όλων των κτιρίων (παλαιών και νέων, δημόσιων και ιδιωτικών) θα γίνεται πλέον ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα θα λειτουργεί με όρους διαφάνειας, θα παρακολουθείται και θα ενημερώνεται καθημερινά.

«Το όφελος είναι πολλαπλό. Και για τους ιδιοκτήτες και για το περιβάλλον και για την οικονομία, καθώς αποτρέπονται νέες αυθαιρεσίες, διασφαλίζεται η περιουσία των πολιτών, μπαίνει τέλος στη γραφειοκρατία, επιταχύνονται οι επενδύσεις» εξήγησε ο κ. Ταγαράς.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ενός κτιρίου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή αδόμητου οικοπέδου) περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, όπως την οικοδομική του άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια κατόψεων, τον πίνακα χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων κ.λπ.

Ηλεκτρονικό Μητρώο

Σε αυτό θα αποθηκεύονται τα στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, τους κυρίους του έργου, τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας.

Πώς γίνεται η καταγραφή

Τη διαδικασία πρέπει υποχρεωτικά να αναλάβει μηχανικός, ο οποίος έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για όσα δηλώνονται και αναφέρονται στα έγγραφα που του παραδίδει ο ιδιοκτήτης.

Η καταχώριση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υλοποιείται σε 2 βασικά βήματα:

 1. Την καταχώριση Οικοπέδου/ Γηπέδου
 2. Την καταχώριση Ιδιοκτησιών

Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου

Μετά την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου που φέρει μοναδικό κωδικό και κλειδί γνησιότητας.

Το Απόσπασμα είναι στην ουσία η αποτύπωση του τεχνικού φακέλου του ακινήτου με το σύνολο των στοιχείων του.

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου

Μετά το Απόσπασμα, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός κάνει αίτηση για έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας περιλαμβάνει την «περίληψη» των στοιχείων του Αποσπάσματος, καθώς και τη βεβαίωση του μηχανικού για τις αυθαιρεσίες. Αν έχει, αν δεν έχει ή αν αυτές έχουν τακτοποιηθεί.

Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, όπως οι πολυκατοικίες, η Ταυτότητα Κτιρίου συνολικά του ακινήτου, προκύπτει ως το σύνολο των Αποσπασμάτων όλων των αυτοτελών ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων, ενώ η διάρκεια ισχύος του είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης και ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας.

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου φέρει επίσης μοναδικό αριθμό, ενώ λαμβάνει κλειδί γνησιότητας και θα χρησιμοποιείται σε όλες τις νόμιμες και νομικές διαδικασίες.

Δικαιολογητικά για τα κτίρια

Η καταχώριση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους.
 • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
 • Τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται.
 • Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων.

Αλλά και:

 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
 • Τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους.
 • Τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχει.

Υποχρέωση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχουν:

 • Όλα τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες.
 • Τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.
 • Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεων.

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου τα παλαιότερα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία 1η

 • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων.
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

Όπως επίσης:

 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία.
 • Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

Σημειώνεται ότι για τα προαναφερόμενα κτίρια της 1ης Κατηγορίας υπάρχει περιθώριο 5 ετών για την καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Κατηγορία 2η

Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για τα συγκεκριμένα κτίρια η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, ενώ η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά ύστερα από οποιαδήποτε παρέμβαση ή τροποποίηση στο κτίριο για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή, διασφαλίζοντας τη συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος

Ως χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ορίζονται:

 • Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί.
 • Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν ακριβή αντίγραφα του Αποσπάσματος, καθώς και των στοιχείων που το συνοδεύουν, ενώ οι βεβαιώσεις μηχανικού του ν.4495 με ημερομηνία αυτοψίας έως και 31.1.2021 θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τη λήξη ισχύος τους, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση, δε, υποβολής ψευδών στοιχείων, εκτός από ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Αν μάλιστα διαπιστωθεί υποτροπή των παραβάσεων ή αν αυτές έχουν να κάνουν με οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές, οι ποινές διπλασιάζονται.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τα αυθαίρετα των Κατηγοριών 1 έως 4, συνεχίζεται η τακτοποίησή τους μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2026, ωστόσο μετά την 30ή Σεπτεμβρίου τα ποσά είναι προσαυξημένα κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ μεγαλώνει για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης.

Tags:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, σπίτια, ακίνητη περιουσία, ακίνητο, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK