20:37 16 ΙΟΥΛΙΟY 2020
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Τι αναφέρει εγκύκλιος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή με αναλυτικά παραδείγματα και οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου.

Αίτηση από επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών θα απαιτείται για την υποχρεωτική αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

Για τη χορήγηση της αναστολής θα υπάρχει απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ για την αίτηση.

Εγκύκλιος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή περιέχει αναλυτικά παραδείγματα και οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου.

Όπως διευκρινίζεται:

«Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής του υποκειμένου πρέπει αυτός να συνυποβάλλει με την αίτησή του κατάσταση με τα «αδιάθετα» ακίνητα, δηλαδή τα ακίνητα που, έως το χρόνο της αίτησης αναστολής, δεν έχουν πωληθεί ή χρησιμοποιηθεί (ώστε να έχει προηγηθεί αυτοπαράδοσή τους κλπ.)».

Κατά συνέπεια η αναστολή αφορά όλα τα αδιάθετα ακίνητα, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητα είτε ακίνητα που ανεγέρθηκαν με αντιπαροχή μέχρι την αίτηση αναστολής.

Η χορήγηση αναστολής είναι υποχρεωτική από τη στιγμή που η επιχείρηση υποβάλλει την κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα.

Τι θα ισχύσει για παλαιότερες άδειες, αντιπαροχές και μεταβολές

Έως και τις 12 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση αναστολής για παλαιότερες άδειες, ενώ η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων και εφεξής είναι έξι μήνες από την έκδοση της εκάστοτε άδειας.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα από όλες τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως τον χρόνο της αίτησης αναστολής.

Για άδειες που εκδίδονται είτε μετά την αίτηση αναστολής και μέχρι την έκδοση της απόφασης αναστολής είτε μετά την έκδοση της απόφασης αναστολής δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.

Μεταβολές στην κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα θα γίνονται δεκτές μέχρι την παράδοση κάθε ακινήτου και με την υποβολή των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την μεταβολή.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στον φόρο όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 6.

Δηλώσεις ΦΠΑ

Οι δηλώσεις ΦΠΑ θα υποβάλλονται ακόμα και αν έχει ενταχθεί το ακίνητο σε καθεστώς αναστολής.

«Με την υποβολή των δηλώσεων οι υποκείμενοι εκπίπτουν κανονικά τις εισροές που αναλογούν στα ακίνητα που έχουν ήδη διατεθεί με ΦΠΑ και συνεχίζουν να κατασκευάζονται, εφόσον υπάρχουν τέτοια, ενώ δεν εκπίπτουν τις εισροές που αναλογούν στα ακίνητα υπό αναστολή, είτε αυτά έχουν διατεθεί είτε όχι, όπως αντίστοιχα δεν εκπίπτουν τον φόρο εισροών που αναλογεί σε ακίνητα που έχουν διατεθεί ως πρώτη κατοικία κλπ» αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποκείμενοι που έχουν και άλλη φορολογητέα δραστηριότητα ή άλλη απαλλασσόμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης δραστηριότητα εκπίπτουν ή δεν εκπίπτουν αντίστοιχα τον φόρο εισροών που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες αυτές και εφαρμόζουν το κλάσμα της Pro-rata για τις κοινές εισροές τους, όπως όλες οι επιχειρήσεις/υποκείμενοι που έχουν κοινές εισροές για πράξεις φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα 1

Στις 17.2.2020 κατασκευαστική επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία παραδίδει ακίνητο που έχει τεθεί σε αναστολή έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ.

Για τον διακανονισμό της έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στο ακίνητο αυτό έχει υποβληθεί στις 10.2.2020 έκτακτη δήλωση με ποσό προς καταβολή 20.000 και ο φόρος αυτός καταβλήθηκε 12.2.2020.

Στην δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1.2.2020-29.2.2020 η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει να αναγράψει:

Στον κωδ. 310 την αξία της παράδοσης του ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής (100.000). Στον κωδ. 402 τον φόρο που καταβλήθηκε (20.000).

Στον κωδ. 422 το ποσό που οφείλεται λόγω του διακανονισμού και καταβλήθηκε (20.000). Στον κωδ. 906 την αξία της παράδοσης ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής (100.000).

Παράδειγμα 2

Στις 7.7.2020 κατασκευαστική επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία παραδίδει ακίνητο που έχει τεθεί σε αναστολή έναντι τιμήματος 130.000 ευρώ.

Για τον διακανονισμό της έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στο ακίνητο αυτό έχει υποβληθεί στις 10.3.2020 έκτακτη δήλωση με ποσό προς καταβολή 25.000 και ο φόρος αυτός καταβλήθηκε 20.4.2020.

Στην δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1.4.2020-30.6.2020 η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει να αναγράψει στον κωδ. 422 το ποσό που οφείλει λόγω διακανονισμού και καταβλήθηκε (25.000) και στον κωδ. 402 τον φόρο που καταβλήθηκε (25.000).

Στην δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1.7.2020-30.9.2020 η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει να αναγράψει στον κωδ. 310 την αξία της παράδοσης του ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής (130.000) ομοίως και στον κωδ. 906.

Tags:
ΑΑΔΕ, ακίνητη περιουσία, ακίνητο, Φορολογία, ΦΠΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK