03:34 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟY 2020
ΧΡΗΣΙΜΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωράει στην ψηφιοποίηση των αδειών γάμου και βάφτισης, ενώ ακολουθεί η ψηφιακή έκδοση των ληξιαρχικών πιστοποιητικών.

Την ψηφιοποίηση των αδειών γάμου και βάφτισης προγραμματίζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο από την προσεχή Τρίτη θα ξεκινήσει την ψηφιακή έκδοση των ληξιαρχικών πιστοποιητικών.

Η αρχή θα γίνει με τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας, ενώ στη «σειρά» περιμένουν ακόμη πέντε πιστοποιητικά.

Πρόκειται για δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο του υπουργείου για «ελάφρυνση» των οικογενειών και άμεση εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ψηφιακή επιστροφή χρημάτων για ειδικές θεραπείες

Τον Φεβρουάριο είχε προηγηθεί η δυνατότητα ψηφιακής δήλωσης γέννησης του βρέφους στα μαιευτήρια, ενώ τον Μάρτιο ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης για τις ειδικές θεραπείες -εργοθεραπεία και λογοθεραπεία.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. (gov.gr).

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

   Τέλος, η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών θα διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο των λειτουργικών σκοπών του, όπως αυτοί προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.

Για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών θα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου ή ψηφιακό αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτότυπου τιμολογίου
  • ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων και το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών πράξεων και υπηρεσιών εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης του δικαιούχου περίθαλψης για ασφαλή τήρηση του φυσικού αρχείου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και προσκόμισή του στον Οργανισμό, εφόσον ζητηθεί.

Τα δικαιολογητικά τηρούνται σε φυσική μορφή από τους δικαιούχους περίθαλψης και τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού οποτεδήποτε ζητηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Tags:
άδεια, γάμος, ψηφιακή πολιτική, ψηφιακές εκδόσεις, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK