ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Σχεδόν δύο δίσ. ευρώ άνω του στόχου ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Στα 381 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,573 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο πέρυσι είχε σημειωθεί πρωτογενές έλλειμμα ύψους 46 εκατ. ευρώ.

Κατά τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 2,87 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4,819 δισ. που ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019 και ελλείμματος 2,440 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23,45 δισ. ευρώ το εξάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9 δισ. ευρώ ή 9% έναντι του στόχου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,48 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,12 δισ. ευρώ ή 9,1% έναντι του στόχου.

Πάντως, για τον μήνα Ιούνιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,264 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 605 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιούνιο ανήλθαν σε 3,546 δισ. ευρώ, επίσης μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 588 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 630 εκατ. ευρώ ή 9,3%, στο οποίο περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε το μήνα Μάρτιο 2019 και που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 49 εκατ. ευρώ ή 5,4%,
 • Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 22 εκατ. ευρώ ή 18,9%,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 50 εκατ. ευρώ ή 8,9%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 38 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 30 εκατ. ευρώ ή 6,3%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 15 εκατ. ευρώ ή 3,3%,
 • Φόροι κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ ή 91,0%,
 • Μεταβιβάσεις κατά 591 εκατ. ευρώ ή 37,8%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Μάιο 2019 από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό,
 • Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,073 δις ευρώ ή 316,1%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1,119 δισ. ευρώ, που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 133 εκατ. ευρώ ή 17,5% (εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 205 εκατ. ευρώ).

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις παρακάτω κατηγορίες:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 35 εκατ. ευρώ ή 3,5%,
 • ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ ή 6,1%,
 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 94 εκατ. ευρώ ή 8,5%,
 • Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 26 εκατ. ευρώ ή 20,2%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 125 εκατ. ευρώ ή 2,7%,
 • Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 105 εκατ. ευρώ ή 16,5%,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 127 εκατ. ευρώ ή 16,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,03 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 174 εκατ. ευρώ από το στόχο.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,054 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 222 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Tags:
έσοδα, φόροι, Φόροι, Προϋπολογισμός, Πλεόνασμα, Πρωτογενές πλεόνασμα
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK