15:27 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟY 2019
Υπολογισμός με κομπιουτεράκι

Σαφάρι ΑΑΔΕ: Για πρώτη φορά έλεγχοι με διασταύρωση στοιχείων από το 2014

© CC0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Συνδυαστική διασταύρωση δεδομένων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, με αντίστοιχα δεδομένα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά.

Για πρώτη φορά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε ευρείες διασταυρώσεις, από το 2014 και μετά, στοιχείων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών με όλα τα δεδομένα από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα του 2014 μπαίνουν στο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis, αφού κατηγοριοποιηθούν ως προς το βαθμό ενδιαφέροντος αναφορικά με τις ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Στη συνέχεια, ενημερώνονται οι ελεγκτές για τους νέους στόχους ως προς την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σκοπός της Αρχής, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, είναι η αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων στη Φορολογική Διοίκηση πληροφοριών. Γι’ αυτόν τον λόγο και πραγματοποιείται για πρώτη φορά συνδυαστική διασταύρωση δεδομένων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, με αντίστοιχα δεδομένα υποβληθέντων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά.

Στην εφαρμογή DiscovererViewer του ΟΠΣ Elenxis αναρτώνται προς αξιολόγηση υποθέσεις που αρχικά αφορούν στο φορολογικό έτος 2014, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν επεξεργασίας των ως άνω καταστάσεων φορολογικών στοιχείων κατά τα προεκτεθέντα.

Για τον εντοπισμό και τον έλεγχο κατηγοριών φορολογούμενων με χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης διενεργήθηκε διασταύρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που υποβλήθηκαν για το φορολογικό έτος 2014, από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Τα δεδομένα αναρτώνται στο ΟΠΣ Elenxis υποθέσεις, ανά Ελεγκτική Υπηρεσία, και οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών ανακτούν το αρχείο και αξιολογούν, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό.

Στη συνέχεια συσχετίζουν τις υποθέσεις αυτές με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διενέργεια του ελέγχου οι επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, αναφορικά με ασυμφωνίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν αξιοποιώντας τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών και τις υποβληθείσες δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ

Ανάλογα με τα ευρήματα της αξιολόγησης επί των πραγματικών περιστατικών που διέπουν εκάστη υπόθεση, δύναται να ορίζονται επιπλέον αντικείμενα ελέγχου και ευρύτερο ελεγχόμενο διάστημα.

Μάλιστα οι υποθέσεις που επιλέγονται για έλεγχο προσμετρώνται στην εκπλήρωση των τιθέμενων στόχων του «Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019» της ΑΑΔΕ.

Tags:
φοροδιαφυγή, εισόδημα, έλεγχοι, Φορολογία, ΑΑΔΕ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIK