ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λήψη σύντομου url
Από
0 0 0
Βρείτε μας

Καίριες αλλαγές στα εργασιακά φέρνει το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο» που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή. Ο εργατολόγος, Γιώργος Μελισσάρης, εξηγεί στο Sputnik τις σημαντικότερες διατάξεις.

Νομοθέτημα που παίρνει σαφή θέση υπέρ των εργοδοτών χαρακτήρισε το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, ο Γιώργος Μελισσάρης, δικηγόρος – εργατολόγος και νομικός σύμβουλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Αθήνας (ΕΚΑ), μιλώντας στο Sputnik.

«Καμία επιστροφή στην κανονικότητα δεν συνδέεται με αυτές τις ρυθμίσεις, ούτε στην ελληνική πραγματικότητα, ούτε στη δυτική Ευρώπη. Είναι αδιανόητες για τη δυτική Ευρώπη ρυθμίσεις που περιορίζουν τέτοια εργασιακά δικαιώματα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Θετικά αποτίμησε, στο πλαίσιο του ατομικού εργατικού δικαίου, τις διατάξεις που προβλέπουν τα κάτωθι:

  • αύξηση της ωριαίας απασχόλησης στους μερικώς απασχολούμενους κατά 12% (επί της συμφωνηθείσας αμοιβής), για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχουν,
  • μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας θα θεωρείται η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.

«Πέραν αυτών των αποσπασματικών διατάξεων, στο πλαίσιο του ατομικού εργατικού δικαίου, μιλάμε για ένα νομοθέτημα που παίρνει σαφή θέση υπέρ των εργοδοτών. Είναι μονομερές, και χωρίς κανένα εχέγγυο προστασίας και διατήρησης θέσεων εργασίας», είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μελισσάρης.

«Στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί απόψε, οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που, διαχρονικά, ακόμη και μέσα στην κρίση, βελτίωναν τους μισθολογικούς όρους των εργαζομένων, χτυπιούνται ανελέητα», συμπλήρωσε.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά

Σύμφωνα με τον ίδιο:

  • Θα υπάρχει η δυνατότητα, είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη απευθείας, είτε από μόνος του ο υπουργός, εν λευκώ, να συμφωνεί ειδικούς όρους, ή να εξαιρεί την εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων σε επιχειρήσεις που έχουν «σοβαρά οικονομικά προβλήματα». Αυτή η διατύπωση είναι πολύ ευρεία, στην Ελλάδα της κρίσης. Το 60-70% των επιχειρήσεων, σήμερα, έχει αρνητικούς ισολογισμούς. Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις τίθενται εν αμφιβόλω. Με βάση την εξουσιοδότηση που του δίνει το κείμενο του νόμου που έχουμε υπόψη μας, ο εκάστοτε υπουργός θα κρίνει ποια επιχείρηση έχει «σοβαρά οικονομικά προβλήματα», και άρα δεν εφαρμόζει τις συμβάσεις. Πολύ διευρυμένα θα είναι τα κριτήρια. Η μη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων δεν θα αφορά, πλέον, μόνο τις επιχειρήσεις που τελούν υπό ειδικό καθεστώς - που προκύπτει από δικαστική απόφαση - ή υπό πτώχευση.
  • Όταν μια κλαδική συλλογική σύμβαση δεν περιέχει εξαιρέσεις αυτού του είδους για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν «σοβαρά οικονομικά προβλήματα», οι εξαιρέσεις θα μπαίνουν από τον ίδιο τον υπουργό. Δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεί ο ίδιος ο υπουργός, την εφαρμογή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με προσωπικά κριτήρια, όταν αυτά πληρούνται. Εδώ, έχουμε ευθεία προσβολή συνταγματικών δικαιωμάτων της συλλογικής αυτονομίας.
  • Οι τοπικές ομοιο-επαγγελματικές ή κλαδικές ρυθμίσεις θα υπερισχύουν των εθνικών, των κεντρικών συμφωνιών που κάνουν οι κλαδικές οργανώσεις με τους εργοδότες. Για παράδειγμα, θα μπορεί – δυνητικά - οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων της Ρόδου να συμφωνήσουν χαμηλότερους μισθούς από τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης ή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για εισαγωγή του «θεσμού των ειδικών οικονομικών ζωνών» σε ό,τι αφορά τους εργασιακούς όρους, όπου κάθε περιοχή θα έχει κι άλλο μισθό, με αποτέλεσμα την ώθηση του ανταγωνισμού, υπέρ τελικά των επιχειρήσεων και, σίγουρα, σε βάρος των εργαζομένων.
  • Η προσβολή του θεσμού της διαιτησίας, εις τρόπον ώστε να γίνεται, τόσο δύσκολη η προσφυγή στις υπηρεσίες του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) για να βγει μια διαιτητική απόφαση, όταν ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, ώστε ουσιαστικά, να καθίσταται ανέφικτη η δυνατότητα τέτοιας διαιτητικής απόφασης. Για να μπορεί να πάει κάποιος μονομερώς στον ΟΜΕΔ, κυρίως η συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά και ο εργοδότης, είναι προϋπόθεση η διαιτησία να επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο – όχι μελλοντικό – γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που επιθυμούν να προσφύγουν στον ΟΜΕΔ μονομερώς, δεν θα μπορούν να πηγαίνουν, γιατί μια επιχείρηση δε συνδέεται γενικότερα με την ελληνική οικονομία. Άρα, τις ξεχνάμε τις διαιτητικές αποφάσεις για επιχειρήσεις, πλην των ΔΕΚΟ για τις οποίες υπάρχει συγκεκριμένη εξαίρεση. Επιπλέον, για να πας στον ΟΜΕΔ θα πρέπει να συνυποβάλεις τεκμηριωμένη έκθεση για τις επιπτώσεις μιας διαιτητικής απόφασης στην ελληνική οικονομία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο έως ανέφικτο, από την εμπειρία μας.
  • Καταργείται η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, η οποία είχε επανέλθει από πέρσι το καλοκαίρι. Πέραν από την αναγκαία προϋπόθεση μια κλαδική σύμβαση να καλύπτει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργοδότες, τώρα τίθεται μια επιπλέον προϋπόθεση, ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα. Είναι ανέφικτο για τη συνδικαλιστική οργάνωση να προσκομίσει τέτοια έκθεση.
  • Προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Ενώσεων Προσώπων Εργαζομένων και Μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών, στα οποία καταχωρούνται κρίσιμα στοιχεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών. Δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο προστασίας των δεδομένων των εργαζομένων, μιας και θα τηρείται στην ΕΡΓΑΝΗ.      

Κλείνοντας, ο κύριος Μελισσάρης, πρόσθεσε πως, οι διατάξεις που αποτιμώνται ως θετικές, ενδέχεται, να καταλήξουν «κενό γράμμα», με δεδομένη την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ και την απουσία εντατικών ελέγχων που θα εξασφάλιζαν την εφαρμογή τους.

Διαβάστε επίσης: 

Αντιπρόεδρος ΠΟΕ-ΟΤΑ: Ο Πατούλης απαξιώνει τον αγώνα μας

Tags:
συλλογικές συμβάσεις, εργαζόμενοι, εργασιακά δικαιώματα, εργασιακά, αναπτυξιακός νόμος, Βουλή
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK