ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Μέτρα προστασίας για το χρηματιστήριο από τις επιπτώσεις του κορονοϊού έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύοντας τις ανοικτές πωλήσεις.

Μέτρα προστασίας για τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό στο Χρηματιστήριο Αθηνών έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να απαγορευτούν οι ανοικτές πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές πέραν των ανοιχτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τις οποίες η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του τόπου εκτέλεσης της συναλλαγής.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Τρίτη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

Η απαγόρευση ισχύει και για πωλήσεις μετοχών που στην ίδια συνεδρίαση ακολούθως καλύπτονται από αγορές μετοχών, όπως ανακοινώθηκε.

Η απαγόρευση αφορά επίσης όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αρνητικής καθαρής θέσης με βάση τα άρθρα 5 και 6 και το Παράρτημα Ι, τμήμα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την απόφαση αφού διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις από την επιδημία COVID-19 συνιστούν σημαντική απειλή για την εμπιστοσύνη στις αγορές της Ένωσης, αλλά και στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, κρίθηκε ότι η απαγόρευση είναι μέτρο κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση του επιπέδου της απειλής και δεν ενέχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς δυσανάλογη προς τα οφέλη του. Η απαγόρευση συνιστά προληπτικό μέτρο το οποίο, υπό τις εξαιρετικές συνθήκες λόγω του κορονοϊού, είναι απαραίτητο ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να εποπτεύει τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά.

Τονίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών και της ΕΑΚΑΑ, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και βρίσκεται σε ετοιμότητα να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και μέτρα για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς και την προστασία των επενδυτών.

Οι εξαιρέσεις από το έκτακτο μέτρο στο χρηματιστήριο

Η απαγόρευση για τις ανοικτές πωλήσεις δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

  • Στις παραπάνω μετοχές
  • Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών
  • Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,
  • Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs)
  • Στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από την 18.03.2020 ώρα 00.00.01 (CET) μέχρι την 24.04.2020 ώρα 24.00.00 (CET).

Tags:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κορονοϊός, κοροναϊός, χρηματιστήριο, Χρηματιστήριο Αθηνών
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK