02:25 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟY 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Μειώσεις στα τέλη ταξινόμησης ΙΧ και νέο μηχανισμό εξώδικης επίλυσης διαφορών προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης αυτοκίνητων, κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και απαλλαγή των αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος για φετινά εισοδήματα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα δωρεάν παροχής μετοχών σε εργαζόμενους και την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με κούρεμα προσαυξήσεων και προστίμων έως 75%.

Νέα τέλη ταξινόμησης αυτοκίνητων

Με το νέο νομοσχέδιο, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ οι προσαυξήσεις με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO διαμορφώνονται αναλογικότερα σε σχέση με την παλαιότητα του οχήματος.

Ταυτόχρονα, μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων, δηλαδή με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ. Επιπλέον, διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΙΧ.

Έτσι μειώνεται το τέλος ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και «επιβραβεύεται» η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων.

Τέλος, καταργείται η δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 1/6/2016 με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης. Η πρακτική αυτή, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, δημιουργούσε μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία εκτελωνισμού οχημάτων.

Κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να δώσει κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται φορολόγηση με 7% αυτοτελώς κάθε χρόνο και για 10 χρόνια για το εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό οι αλλοδαποί συνταξιούχοι οι οποίοι θα επιλέξουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Με την πληρωμή του φόρου, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το επίμαχο εισόδημα.

Για να υπαχθεί ο αλλοδαπός συνταξιούχος σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από το εξωτερικό, θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα και
  • να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Ο φόρος με συντελεστή 7% πληρώνεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας και υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Μέσα σε 60 ημέρες, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2020, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται στις 30/9/2020.

Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος καταβάλλεται μέσα σε 30 ημέρες από την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου.

Η εφαρμογή του μέτρου αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου και λήγει μετά το πέρας 10 φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 10 ετών.

Απαλλαγή αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος για το 2019

Το νομοσχέδιο προβλέπει την εξαίρεση των αγροτών από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019.

«Για το φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ» σημειώνεται.

Παροχή μετοχών σε εργαζόμενους

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ προβλέπει επίσης φορολόγηση με 15% για την υπεραξία που αποκομίζει ο εργαζόμενος από την πώληση των μετοχών που θα του παρέχει δωρεάν η επιχείρηση.

Για το φορολογικό έτος 2020, μάλιστα, προβλέπεται η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας 300 ευρώ που παρέχονται από τους εργοδότες τους.

Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών

Τέλος, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα για εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με κούρεμα προσαυξήσεων και προστίμων έως 75%.

Αναλυτικά, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας  με στόχο την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τον μεγάλο όγκο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Ο φορολογούμενος με εκκρεμότητες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα διοικητικά δικαστήρια για πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων, μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μπορεί να αφορά σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η εξέταση των αιτημάτων ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 28 Μαΐου 2021, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά.

Το διάστημα που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών, η δίκη αναστέλλεται.

Εφόσον η διαφορά επιλυθεί και εφόσον καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμβιβασμού, το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις, ενώ δίδεται έκπτωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων ως εξής:

  • 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση
  • 65% για 2-4 δόσεις
  • 55% για 5 -8 δόσεις
  • 50% για 9-12 δόσεις

Κατόπιν:

  • 45% για 13-16 δόσεις
  • 40% για 17 - 20 δόσεις
  • 35% για 21 -24 δόσεις

Η καταβολή των δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Tags:
φόροι, Υπουργείο Οικονομικών, φορολογικό, Φορολογία, αυτοκίνητα
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK