01:52 12 ΙΟΥΛΙΟY 2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Ο μεν Πάνος Καμμένος θα εκπροσωπήσει την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Κατσίκη, ενώ με απόφαση του προέδρου της Βουλής τοποθετήθηκε στην επιτροπή ο κ. Δανέλλης.

Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ο ανεξάρτητος, πλέον, βουλευτής Σπύρος Δανέλλης θα μετέχουν στην επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας που θα συζητήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Το άρθρο 35 του Κανονισμούς της Βουλής με βάση το οποίο εισήλθε στην επιτροπή ο κ. Καμμένος προβλέπει ότι «Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ παραιτoύνται από αυτές αντικαθίστανται από άλλoυς βoυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας. Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ απoυσιάζoυν ή κωλύoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo να ασκήσoυν τα καθήκoντά τoυς αναπληρώνoνται από άλλoυς βoυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας. Tις αντικαταστάσεις και τις αναπληρώσεις των μελών των διαρκών επιτρoπών ενεργεί o πρόεδρoς της Boυλής με απoφάσεις πoυ εκδίδει ύστερα από πρόταση τoυ πρoέδρoυ της oικείας Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή τoυ εξoυσιoδoτημένoυ αναπληρωτή τoυ».

Ο κ. Δανέλλης τοποθετείται στην Επιτροπή με βάση το άρθρο 31 παρ. 3 και 5 του Κανονισμού της Βουλής σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.5 του Κανονισμού.

Το άρθρο 31 παρ. 3 και 5 του Κανονισμού της Βουλής ορίζει ότι «ο πρόεδρoς της Boυλής συγκρoτεί τις επιτρoπές, ανάλoγα με τη δύναμη των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και των ανεξαρτήτων, με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ 29 παρ. 5 τoυ Kανoνισμoύ» και ότι «για να εξασφαλίζεται η συμμετoχή όλων των βoυλευτών και να διατηρείται η κατ' αναλoγία εκπρoσώπηση όλων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων στις επιτρoπές μπoρεί να αυξoμειώνεται o αριθμός των μελών κάθε επιτρoπής με απόφαση τoυ πρoέδρoυ της Boυλής, χωρίς να θίγεται, σε κάθε επιτροπή, η απόλυτη πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή».

Οι σχετικές αποφάσεις του προέδρου της Βουλής αναρτήθηκαν στην κοινοβουλευτική διαφάνεια, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Στην απόφαση του προέδρου της Βουλής για την τοποθέτηση Δανέλλη αντέδρασαν έντονα οι ανεξάρτητοι βουλευτές Δημήτρης Καμμένος και Στάθης Παναγούλης. Σε επιστολή του ο κ. Καμμένος χαρακτηρίζει απαράδεκτες και προσβολή την τοποθέτηση χωρίς προηγουμένως να ερωτηθεί ουδείς από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη επιτροπή.

Την έκπληξή του εξέφρασε ο κ. Παναγούλης χαρακτηρίζοντας μάλιστα την πράξη του προέδρου «όχι μόνο αντιδημοκρατική αλλά και πραξικοπηματική, που θυμίζει εποχές του αποφασίζουμε και διατάσουμε». Ζητεί δε την ανάκληση της απόφασης και την επιλογή ανάμεσα στους κ.κ. Νικολόπουλο, Λαζαρίδη και Αμυρά. Σε διαφορετική περίπτωση να γίνει κλήρωση, όπως προτείνει.

 

Σχετικά:

Οι εξελίξεις στο Σκοπιανό
Tags:
συμφωνία των Πρεσπών, Σκοπιανό, Βουλή, Σπύρος Δανέλλης, Πάνος Καμμένος
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK