Αγώνες και αποτελέσματα

Αναγράφονται οι τοπικές ώρες έναρξης. Καλίνιγκραντ = UTC +2, Σαμάρα = UTC +4, Εκατερίνμπουργκ = UTC +5, Μόσχα και άλλα γήπεδα = UTC +3
  • *Λουζνίκι
  • **Σπαρτάκ
  • *Λουζνίκι
  • **Σπαρτάκ