12:19 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2020
Ελλάδα

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη Ελλάδας (ΑΟΖ)

Εξελίξεις στην οριοθέτηση ΑΟΖ της Ελλάδας έφερε η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και Ρώμης για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών, την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του ΟΗΕ του 1980, ΑΟΖ θεωρείται η θαλάσσια έκταση εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενέργειας. Η έκταση της ΑΟΖ υπολογίζεται πέραν των χωρικών υδάτων και έως τα 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή. Εάν οι ΑΟΖ δύο χωρών αλληλοεφάπτονται, εναπόκειται στα γειτονικά κράτη να ορίσουν από κοινού τα θαλάσσια σύνορα.

ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ