Πολιτική

Πόθεν έσχες πολιτικών

Τα πόθεν έσχες πολιτικών δημοσιοποιεί η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής. Αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές, υπουργοί κι άλλοι αιρετοί υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ιδίων και των συζύγων τους. Τα πόθεν έσχες παραμένουν αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων και πλέον τριών ετών από τη λήξη της θητείας τους.